Mattias Vetterbring

VD

Mattias har jobbat som Socionom sedan 2001 och är en av Aneros ägare. Han har bl.a. arbetat som fältare, socialsekreterare och kurator på ungdomsmottagning.

De senaste 10 åren har Mattias varit chef inom olika delar av socialt arbete bl.a. för olika typer av boenden, Mini Maria, ungdomsmottagning, arbetsmarknadsenhet och SIG.

Mattias drivs av att, tillsammans med medarbetarna, skapa verksamheter där klienten är i fokus, samverkan en självklarhet, ett flexibelt förhållningssätt en nödvändighet och engagemang är grunden.


Petter Dahl

Operativ chef

Petter är utbildad beteendevetare. Petter är en av Aneros ägare och har arbetat som inom socialt arbete sedan 1998, bland annat med omsorg integration, psykiatri och behandlingshem. De senaste 15 åren har Petter arbetat som ledare och kvalitetsutvecklare.

Petter drivs av att skapa en verksamhet med hög kvalité med adekvat bemötande utifrån från den enskildes behov. På arbetsplatsen skall det vara kul och lätt att göra rätt.


Lisa Edström

Verksamhetschef

Lisa är utbildad socionom och har arbetat som Verksamhetschef i 10 år inom socialt arbete, till stor del barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Lisa har bland annat varit chef för barn-och ungdomsboende enligt 9.8 §LSS och HVB-hem. Lisa kommer närmast från Kristinehamn kommun där hon arbetade som enhetschef för personlig assistans, ledsagar-och avlösarservice samt fritid för barn och unga.

Lisa är bland annat utbildad i Nya Kälvesten metoden, lågaffektivt bemötande och utbildad handledare.

Lisa drivs av att göra skillnad för den enskilde genom bra samverkan, engagemang, hög kvalité och ett lösningsfokuserat arbetssätt.


Lotty Wallinder

VERKSAMHETSCHEF

Lotty är utbildad socionom och har arbetat med barn och ungdomar sedan 2001 inom omsorg och socialtjänst. Sedan 2008 har Lotty arbetat som verksamhetschef på barn och ungdomsboenden för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer och problemskapande beteenden som bland annat självskadebeteenden, utagerande beteenden, missbruk och kriminalitet.

Lotty drivs av att utveckla verksamheter där arbetet utgår ifrån ungdomarnas behov och ledaren jobbar nära medarbetarna och ungdomarna.


Läs mer om Anero REAF AB:s företagsinformation på allabolag.se.