Grindstugan är ett familjärt HVB i Vendelsö med närhet till natur och fritidsaktiviteter för ungdomar i åldrarna 13-17 år med psykosociala problem och neuropsykiatriska diagnoser. Boendet har dokumenterad kunskap om Autism och ADHD.

Vi erbjuder en strukturerad och aktiv vardag i en trygg och förutsägbar miljö där ungdomarna är delaktiga i de vardagliga sysslorna i huset för att på så vis utveckla nödvändiga vardagsfärdigheter och förmåga till samarbete. Det kan till exempel handla om att lära sig handla och laga mat, sköta sin personliga hygien, tvätta och städa.

Skolgången ordnas generellt i närliggande skola i samråd med vårdnadshavare och/eller socialtjänst. Vi har ett tätt samarbete med skolan för en fungerande skolgång. Vi stöttar ungdomen med läxor för att klara av sin skolgång. För de ungdomar där skolgång inte är aktuellt kan vi ordna praktikplats.

Utöver skola eller praktik arbetar vi aktivt med ungdomarnas fritidssysselsättning. Vi erbjuder olika aktiviteter enligt ett tydligt veckoschema. Ungdomarna får också möjlighet att prova på nya fritidssysselsättningar, individuellt och i grupp. 

Personalen på Grindstugan består av socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger som har en omfattande erfarenhet av att arbeta med psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser.

Boendet arbetar utifrån ett systemiskt perspektiv där samarbetet med den unge, dess nätverk och den placerade kommunen är i fokus.

Vi använder oss av dessa metoder och förhållningssätt:

Kartläggning

 • ESTER
 • ADL-kartläggning
 • Audit
 • Kartläggning beteendeproblematik

Genomförande

 • Miljöterapeutiskt förhållningssätt
 • MI
 • rePULSE
 • Återfallsprevention
 • Feedback informed treatment (FIT)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Tydliggörande pedagogik
 • Kat kittet

Utsluss

 • Individuellt anpassad utifrån behov

Boendet