Grindstugan  i Vendelsö är ett familjärt HVB för ungdomar i åldrarna 13-17 år med psykosociala problem. Vi erbjuder en strukturerad och aktiv vardag i en trygg och förutsägbar miljö.

Personalen på Grindstugan består av socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger som har en omfattande erfarenhet av att arbeta med psykosocial problematik och neuropsykiatriska diagnoser. Boendet arbetar utifrån ett systemiskt perspektiv där samarbetet med den unge, dess nätverk och den placerade kommunen är i fokus.

Grindstugan genomför en social utredning under tiden som den boende är placerad hos oss. Verksamheten använder sig av bland annat MI, Ester och Feedback informed treatment (FIT).


Boendet