Aneros boendestöd vänder sig till målgrupperna neuropsykiatrisk diagnos och/eller missbruksproblematik.

Vi erbjuder en varm, trygg och förutsägbar insats för den enskilde där den enskildes autonomi och självbestämmande tillgodoses. Våra insatser skall vara samordnade, begripliga och förutsägbara för den enskilde och leda till en ökad självständighet, välbefinnande och minskade risker/problem. Insatserna vilar på evidensbaserad praktik med den enskilde i fokus.

Vi är övertygande om att en positiv relation mellan personal och den som har insatsen boendestöd är central för att det skall bli ett positivt resultat. Därför sätter vi ett mycket stort värde på hur brukaren upplever relationen med vår personal och vidtar förändringar när det behövs.

Vi använder oss av ett lågaffektivt bemötande och alla våra medarbetare har kunskaper om MI, tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation samt kompetens gällande missbruk.

Aneros personal har en omfattande kunskap gällande vilket stöd som brukaren kan få av andra aktörer samt vilka rättigheter som målgruppen har. Vi ser det som en mycket viktig del av vårt arbete att synliggöra vilket stöd som finns att få av andra aktörer, vid behov motivera samt hjälpa till att initiera insatserna/stödet.