Bli jourhem

Vill du hjälpa en ungdom i behov?
Kontakta oss så berättar vi mer om vad uppdraget innebär.


HVB Grindstugan

Grindstugan  i Vendelsö är ett familjärt HVB för ungdomar i åldrarna 13-17 år med psykosociala problem. Vi erbjuder en strukturerad och aktiv vardag i en trygg och förutsägbar miljö.

Jour- och familjehem

Aneros familjehem erbjuder konsulentstödd jour- och familjehemsvård. Med den unge i fokus skräddarsyr vi lösningar utifrån det enskilda behovet.


Om oss

Anero startades med ett uttalat syfte att bli kvalitetsledande inom de områden där vi är verksamma.

Vår målsättning är att arbeta med evidensbaserade metoder, gott bemötande och en personalgrupp som trivs på jobbet.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss kan du nå oss via e-post eller telefon.