Aneros familjehem erbjuder konsulentstödd jour- och familjehemsvård. Med den unge i fokus skräddarsyr vi lösningar utifrån det enskilda behovet.

Våra familjer är noggrant utredda och får stöd och handledning av våra erfarna familjehemskonsulenter. Stödet är tillgängligt dygnet runt. Konsulenterna genomför även regelbundna hembesök.

Aneros familjehem har erfarenhet av att ta emot barn- och ungdomar med bl.a. psykosocial problematik, utåtagerande beteende och neuropsykiatriska diagnoser.  Alla våra familjer genomgår Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” och får kontinuerlig fortbildning inom området.

Våra familjer finns över hela landet och tar emot barn och ungdomar enligt SOL och LVU.